ง่ายมากจริง ๆ ได้ต้นมาแล้วแช่ในน้ำก่อนสัก2-3คืน
แล้วนำมาปักในดินแล้วลดน้ำชุ่มๆ ก็เสร็จแล้ว